Malmö ligger på många sätt i framkant när det kommer till alternativa tillvägagångssätt för ökad mångfald inom kultursektorn. Historielabbet har tillsammans med filmaren Therese Notar under våren 2019 spelat in en filmserie med fem kortfilmer med kulturaktörer i Malmö.

 

Filmerna lyfter fram och synliggör personer verksamma i Malmö, som arbetar för att skriva om och bredda synen på historia och historieberättande genom sina kulturprojekt. 

Förändra Framtiden med Parvin Ardalan

Filmserien handlar om breda konst- och samhällsfrågor och kanonkritik, men gemensamt för de medverkande är att de alla arbetar med inkludering och undersöker hur historien har skrivits och av vem, samt att de aktivt arbetar med metoder för HUR vi ska kunna bredda och inkludera en mångfald av röster och berättelser.

Förändra Framtiden med Transaktivism

Förändra Framtiden med PotatoPotato

Förändra Framtiden med Temi Odumosu

Gjort med stöd av:

logo.png

Förändra Framtiden med Mary Toreld

Förändra Framtiden