1

Konsten

att förstå

teori

Konst, bildkultur, makt och politik

En föreläsningsseriemed tillhörande workshop som förklarar teoretiska begrepp användbara för att förstå olika aspekter av maktdimensioner i konst och bild. Teori är centralt för de som väljer att läsa en konstutbildning på universitet, därför vill vi ge eleverna en möjlighet att sätta sig in i sju viktiga tankesätt för att både förstå konsten historiskt, men också kunna sätta teori i relation till sitt eget konstnärskap. Varje föreläsning är ca en timme och följs upp av en bilduppgi på temat.

2

Konsten att förstå världen

Länder, kulturutbyten och identitet

I serien länder går vi igenom ett lands konsthistoria i taget för att se hur den estetiken förändrats över tid och plats och hur konsten relaterar till samhället i stort. Föreläsningarna är kronologiskt upplagda och varje föreläsning fungerar enskilt, men på sikt ger serien en möjlighet att se skill- nader och likheter mellan länderna och förstå konsthistorien ur ett globalt perspektiv.

3

Konsten att välja medium

Vad har foto som inte skulptur har? Varför väljer en konstnär att arbeta med kroppen istället för att måla? En föreläsningsserie som förklarar konstnärliga medium och deras utveckling i rela- tion till olika samhällsfrågor. Det ger eleverna en möjlighet att både tänka kring mediespeci citet samtidigt som de får en övergripande syn på konstens utveckling, möjlighet att förstå hierarkier och hur samhällsutveckling och politik påverkat normer och ideal. Föreläsningen är ca två gånger 50 minuter och följs av bildpaket som diskuteras i grupp.

Mediets makt, hierarkier och status