Historielabbets workshops

är framtagna för att främja något vi saknade under våra studier i konsthistoria, nämligen en bredare representation än bara vita män i böckernas personregister. För de finns ju där! Kvinnorna, icke-vita, icke-binära och utövare av både de traditionella konstarterna och alternativ undergroundkultur. Genom workshops försöker vi ge ingångar till konsthistorien genom skapande metoder för alla åldrar och kunskapsnivåer.

Målet är att ge deltagarna en ingång till genus, etnicitet och klass i relation till skapande. Genom att på ett konkret sätt lyfta dessa perspektiv, både genom historiska och samtida konstnärer, hoppas vi kunna ge deltagarna verktyg att kontextualisera sin egen position samtidigt som de också får nya referensramar. 

Våra workshops anpassas alltid till åldersgrupp och plats. 

Vi har gjort workshops på följande platser

Konsthistorier

Målet är att ge deltagarna en ingång till genus, etnicitet och klass i relation till skapande. Genom att på ett konkret sätt lyfta dessa perspektiv, både genom historiska och samtida konstnärer, hoppas vi kunna ge deltagarna verktyg att kontextualisera sin egen position samtidigt som de också får nya referensramar. 

Våra workshops anpassas alltid till åldersgrupp och plats. 

1

thumb_IMG_4884_1024
thumb_IMG_4884_1024

press to zoom
thumb_IMG_4879_1024
thumb_IMG_4879_1024

press to zoom
thumb_IMG_4881_1024
thumb_IMG_4881_1024

press to zoom
thumb_IMG_4884_1024
thumb_IMG_4884_1024

press to zoom

Skriv om konsthistorien

Fanns deras konstnärer representerad i böckerna, om de finns, vad står det? Om de inte finns, varför? Slutligen kommer deltagarna att få berätta om sin konstnär inför resten av gruppen. Tillsammans hjälps vi också åt att göra en jämförelse med stödorden de skrev i början. Stämde det? Stämde det inte? Vilka slutsatser kan dras och hur ser det ur i historieböckerna?

 

Workshoppen avslutas med en diskussion där vi sammanfattar vad vi lärt oss, vad de tycker och vilka konstnärer de känner sig inspirerade av. Tillsammans kopierar vi sedan upp allas texter och skapar en booklet som alla får med sig hem.

2

13406729_1713997462185502_4620958202993430205_n
13406729_1713997462185502_4620958202993430205_n

press to zoom
13419243_1712968022288446_1067115759449081400_n
13419243_1712968022288446_1067115759449081400_n

press to zoom
13406729_1713997462185502_4620958202993430205_n
13406729_1713997462185502_4620958202993430205_n

press to zoom

Efter introduktionen delas ut 30 bilder på konstverk med namn på konstnär och titel och varje deltagare får välja en bild. deltagarna får skriva fem stödord som är det första de tänker på när de ser bilden, det kan vara årtionde, land, -ism eller något mer personligt. Dessa fem stödord sparas till slutet och användas som jämförelse. Sedan används datorer för informationssökning.

 

När deltagarna fått fram detta är det deras uppgift att under 20 minuter ta fram så mycket information de kan om sin konstnär och sammanfatta detta i 150-250 ord. När de skrivit ihop sin text kommer vi att jämföra med några av konsthistoriens standardverk.

World

Wide Web

World wide HBTQIA web Innehåll:

 

På en vägg hänger ett 40-tal HBTQAI kulturpersoner eller verk samt en stor ordlista, efter att ha fått en kort presentation får deltagarna välja en eller flera bilder och skriva kort om varför denna plats, person, eller sak är viktig för HBTQAI kampen. När detta är gjort så sätter vi upp texterna och drar snören till de bilder som deltagarna tycker hör till. På så vis skapas ett stort spindelnät av bilder och texter som visar på den komplexa kampen och hur många det finns att se upp till. Slutligen presenterar vi tillsammans tankar kring våra texter och de bilder vi sammankopplat med den.

IMG_5331
IMG_5331

press to zoom
IMG_5323
IMG_5323

press to zoom
Screen Shot 2018-01-06 at 12.31.16 PM
Screen Shot 2018-01-06 at 12.31.16 PM

press to zoom
IMG_5331
IMG_5331

press to zoom

3