Målet är att ge deltagarna en ingång till genus, etnicitet och klass i relation till skapande. Genom att på ett konkret sätt lyfta dessa perspektiv, både genom historiska och samtida konstnärer, hoppas vi kunna ge deltagarna verktyg att kontextualisera sin egen position samtidigt som de också får nya referensramar. 

Våra workshops anpassas alltid till åldersgrupp och plats. 

Vi har gjort workshops på följande platser

Konsthistorier

Målet är att ge deltagarna en ingång till genus, etnicitet och klass i relation till skapande. Genom att på ett konkret sätt lyfta dessa perspektiv, både genom historiska och samtida konstnärer, hoppas vi kunna ge deltagarna verktyg att kontextualisera sin egen position samtidigt som de också får nya referensramar. 

Våra workshops anpassas alltid till åldersgrupp och plats. 

1

Skriv om konsthistorien

2

Efter introduktionen delas ut 30 bilder på konstverk med namn på konstnär och titel och varje deltagare får välja en bild. deltagarna får skriva fem stödord som är det första de tänker på när de ser bilden, det kan vara årtionde, land, -ism eller något mer personligt. Dessa fem stödord sparas till slutet och användas som jämförelse. Sedan används datorer för informationssökning.

 

När deltagarna fått fram detta är det deras uppgift att under 20 minuter ta fram så mycket information de kan om sin konstnär och sammanfatta detta i 150-250 ord. När de skrivit ihop sin text kommer vi att jämföra med några av konsthistoriens standardverk.

World

Wide Web

3

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle

© 2023 by Historielabbet . 

Designed by Karim Mortada

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Vimeo Icon