föreläsningar

Konsten att börja förstå

En introduktion till konsthistoria

[Portrait of Nasreen Mohamedi]. Baroda, India, 1967. © Asia Art Archive.
[Portrait of Nasreen Mohamedi]. Baroda, India, 1967. © Asia Art Archive.

0

Är ni intresserade av en snabb lektion i konsthistoria? Då har vi en introduktionsföreläsning med tillhörande workshop. Lektionen är ca 1 timme och går igenom konsthistoria från 1500-talet till idag med utgångspunkt i att presentera kanon för varje århundrade i relation till konstnärer och uttryck om inte skrivits in i kanon under samma period. Varför ser konsthistorien ut som den gör? Föreläsningen är lättillgänglig, passar de flesta målgrupper och är en enkel ingång till en konsthistorisk baskunskap. Det finns även möjlighet att följa upp föreläsningen med 1-1,5 timmes workshop där deltagarna får arbeta i grupp.

Konsten att förstå teori

Konst, bildkultur, makt och politik

A picture of the artist Frida Kahlo

1

En föreläsningsserie som förklarar teoretiska begrepp användbara för att förstå olika aspekter av maktdimensioner i konst och bild. Teori är centralt för de som väljer att läsa en konstutbildning på universitet, därför vill vi ge eleverna en möjlighet att sätta sig in i sju viktiga tankesätt för att både förstå konsten historiskt, men också kunna sätta teori i relation till sitt eget konstnärskap.

Konsten att förstå världen

Länder, kulturutbyten och identitet

A picture of the artist Edmonia lewis

2

I denna föreläsningsserie går vi igenom ett lands konsthistoria i taget för att se hur den estetiken förändrats över tid och plats och hur konsten relaterar till samhället i stort. Föreläsningarna är kronologiskt upplagda och varje föreläsning fungerar enskilt, men på sikt ger serien enmöjlighet att se skillnader och likheter mellan länderna och förstå konsthistorien ur ett globalt perspektiv

Konsten att välja medium

Mediets makt, hierarkier och status

An image of the artist Pan Yuliang

3

Vad har foto som inte skulptur har? Varför väljer en konstnär att arbeta med kroppen istället för att måla? Detta är en föreläsningsserie som förklarar konstnärliga medium och deras utveckling i relation till olika samhällsfrågor. Här finns det möjlighet att både tänka kring mediespecicitet tillsammans med en övergripande syn på konstens utveckling, möjlighet att förstå hierarkier och hur samhällsutveckling och politik påverkat normer och ideal.