Undervisar, quizar och snackar om konsthistoria på ett underhållande och utbildande vis.

An image of the creators of historielabbet.

Några uppdragsgivare

Malmö Stad
Capellagården
Skissernas Museum
Östra Grevie

våra kurser

boka oss

om oss

Sofia with magnifying glasses.

Vi är en fortbildningsorganisation för en mer inkluderande konsthistorieskrivning. Historielabbet lyfter fram kvinnliga- och queera konstnärer, samt ger en bild av historien som visar på konstnärliga uttryck, inte bara från Europa, utan från hela världen. Vi vill alltså lämna ”historien” i singular för att istället öppna upp den i plural! Kärnan i verksamheten är föreläsningar, men klicka gärna runt lite här, så ska du se att vi gör väldigt mycket mer än så!

Sofia
Landström

a picture of Sofia Landstrom

Specialområden: Samtidskonst, motmaktens konst och den alternativa konstscenen. B.A. i konsthistoria och visuella studier från Lunds Universitet och M.A. i Exhibition Studies från Central Saint Martins i London. Tidigare intendent på Malmö Konstmuseum och arbetar nu som verksamhetsledare på Konstfrämjandet Skåne.

Karin
Annebäck

a picture of Karin Annebäck

Specialområden: Stilhistoria, epoker och analys av maktens roll i kulturen. B.A. i konsthistoria och visuella studier och M.A. i Visual Culture från Lunds Universitet. Stipendiat på Svenska Institutet i Rom 2014. Arbetar som museikoordinator på Skissernas Museum och är lärare i Designhistoria på Lunds universitet Institutionen för Konstvetenskap.

riktlinjer

1

Med kanonkritik menar vi att historieskrivning sker genom att någon gjort ett urval och vi vill belysa hur den selektionen gick till, för att sedan lägga till det vi och våra kursdeltagare tycker saknas!

2

Vi vill uppnå en mer inkluderande historieskrivning. Med det menar vi en mer demokratisk sådan, som rymmer en mångfald av röster och perspektiv.

3

Vi raderar inte befintlig historieskrivning, däremot breddar vi genom att göra den mer pluralistisk och visa på hur vi kan läsa historien genom en mängd olika glasögon.

4

Konsten har dimensioner som omfattar både makt och motmakt, vi tror att det finns något att lära av att studera bägge.

5

Vi föreläser alltid tillsammans som en duo, eftersom vi anser att det skapar ett mindre hierarkiskt och mer dynamiskt och lekfullt undervisningsklimat.

6

Oftast blir vi inbjudna för att lära ut, men för att kunna göra det måste vi själva också se till att skapa tillfällen där vi kan bjuda in andra för att själva lyssna och lära.

7

Den viktigaste frågan är HUR! Kulturprojekt har ofta tydliga syften och viktiga målsättningar, men den mest intressanta frågan tycker vi är tillvägagångsättet. Metodfrågor är därför något vi aktivt diskuterar och synliggör i de flesta av våra projekt.

8

Historikern kan producera mer än tjocka böcker! Genom att själva utrycka oss i olika former, från föreläsningar till roliga quiz, från artiklar, podcasts till publika utställningar, vill vi popularisera konsthistorien och göra den tillgänglig på mer än ett sätt!

9

Slutligen anser att historieämnet har framtidsrelevans! Historien slutar nämligen inte idag, utan sättet vi skriver den på påverkar i högsta grad vår morgondag!

uppdragsgivare

Vastra Gotaland logo
Malmo stad logo.
Malmo Folkhogskola logo
Roda Sten Konst Hall logo
Folkuniversitetet logo
Tomelilla Kommun Logo
Capellagarden logo
Ostra Grevie logo
skissernas museum logo
Munka Folkhogskola logo

Vill du boka oss?

boka oss