Historielabbet

Gör om!

Gör rätt!

Historielabbet - Gör om! Gör rätt!

är en fortbildningsorganisation för en mer inkluderande konsthistorieskrivning. Vi skapar koncept som synliggör den maktstruktur genom vilken västvärldens konsthistoria har skrivits och vill i och med det motverka en återupprepning av samma kanon. Historielabbet lyfter fram kvinnliga- och queera konstnärer, samt ger en bild av historien som visar på konstnärliga uttryck, inte bara från Europa, utan från hela världen. Vi vill alltså lämna ”historien” i singular för att istället öppna upp den i plural. Det ska finnas plats för fler historier tycker vi! Kärnan i verksamheten är föreläsningar, men klicka gärna runt lite här, så ska du se att vi gör väldigt mycket mer än så!

 

Historielabbets riktlinjer

Med kanonkritik menar vi att historieskrivning sker genom att någon gjort ett urval och vi vill belysa hur den selektionen gick till, för att sedan lägga till det vi och våra kursdeltagare tycker saknas!

 

Vi vill uppnå en mer inkluderande historieskrivning. Med det menar vi en mer demokratisk sådan, som rymmer en mångfald av röster och perspektiv.

 

Vi raderar inte befintlig historieskrivning, däremot breddar vi genom att göra den mer pluralistisk och visa på hur vi kan läsa historien genom en mängd olika glasögon.

 

Konsten har dimensioner som omfattar både makt och motmakt, vi tror att det finns något att lära av att studera bägge.

 

Vi föreläser alltid tillsammans som en duo, eftersom vi anser att det skapar ett mindre hierarkiskt och mer dynamiskt och lekfullt undervisningsklimat.

Oftast blir vi inbjudna för att lära ut, men för att kunna göra det måste vi själva också se till att skapa tillfällen där vi kan bjuda in andra för att själva lyssna och lära.

 

Den viktigaste frågan är HUR! Kulturprojekt har ofta tydliga syften och viktiga målsättningar, men den mest intressanta frågan tycker vi är den om tillvägagångsättet. Metodfrågor är därför något vi aktivt diskuterar och synliggör i de flesta av våra projekt.

 

Historikern kan producera mer än tjocka böcker! Genom att själva utrycka oss i olika former, från föreläsningar till roliga quiz, från artiklar till filmer där vi gör intervjer, från personliga poddcasts till publika utställningar, vill vi popularisera konsthistorien och göra den tillgänglig på mer än ett sätt!

 

Slutligen anser att historieämnet har framtidsrelevans! Historien slutar nämligen inte idag, utan sättet vi skriver den på påverkar i högsta grad vår morgondag!

Specialområden: Samtidskonst, motmaktens konst och den alternativa konstscenen. B.A. i konsthistoria och visuella studier från Lunds Universitet och M.A. i Exhibition Studies från Central Saint Martins i London. Arbetar som intendent på Malmö Konstmuseum och arbetar med konstpedagogik både som konstnärlig praktik och i forskningsprojekt. 

Specialområden: Stilhistoria, epoker och analys av maktens roll i kulturen. B.A. i konsthistoria och visuella studier och M.A. i Visual Culture från Lunds Universitet. Stipendiat på Svenska Institutet i Rom 2014. Har tidigare arbetat som SI-pedagog i konst- och idéhistoria på Lunds Universitet och är lärare i Designhistoria på Lunds universitet Institutionen för Konstvetenskap.

Våra tidigare uppdragsgivare