workshop

Historielabbets workshops är framtagna för att deltagarna ska kunna bygga upp ett personregister av konstnärer och inspirationskällor. De specialanpassas alltid för att på ett konkret sätt lyfta nya perspektiv och ge deltagarna verktyg att kontextualisera sin egen position samtidigt som de också får nya referensramar. Våra workshops ger ingångar till konsthistorien genom skapande metoder för alla åldrar!

An image of Karin with magnifying glass, looking at artwork

Skriv om
konsthistorien

Workshop tools such as paper, pen, and art pictures.

På bordet ligger 30 bilder på konstverk med namn på konstnär och titel. Deltagarna får skriva fem stödord som är det första de tänker på när de ser bilden. Dessa fem stödord sparas till slutet och användas som jämförelse. Sedan får deltagarna göra research. Fanns deras konstnärer representerad i böckerna, om de finns, vad står det? Om de inte finns, varför? Tillsammans hjälps vi också åt att göra en jämförelse med stödorden de skrev i början. Vilka slutsatser kan dras och hur ser det ur i historieböckerna? Workshoppen avslutas med en diskussion där vi sammanfattar vad vi lärt oss, vad de tycker och vilka konstnärer de känner sig inspirerade av. Tillsammans kopierar vi sedan upp allas texter och skapar en booklet som alla får med sig hem.

World
wide web

På bordet ligger 30 bilder på konstverk med namn på konstnär och titel. Deltagarna får skriva fem stödord som är det första de tänker på när de ser bilden. Dessa fem stödord sparas till slutet och användas som jämförelse. Sedan får deltagarna göra research. Fanns deras konstnärer representerad i böckerna, om de finns, vad står det? Om de inte finns, varför? Tillsammans hjälps vi också åt att göra en jämförelse med stödorden de skrev i början. Vilka slutsatser kan dras och hur ser det ur i historieböckerna? Workshoppen avslutas med en diskussion där vi sammanfattar vad vi lärt oss, vad de tycker och vilka konstnärer de känner sig inspirerade av. Tillsammans kopierar vi sedan upp allas texter och skapar en booklet som alla får med sig hem.

people interact with artworks.